Kazimierz Staszewski

Dzięki friendu [personal profile] diversey_ua i polski zespół muzyczny Kult
ponieważ jest to naprawdę wspaniałe

Advertisements