* * *

ні для кого не є одкровенням, що ми давно живемо у доволі сюрреалістичному світі і радянська дволика система виглядає просто дитячим садочком у порівнянні з нашим сьогоденням.

От, наприклад, що вам відомо про міліцію? Ні, я зараз не про Врадіївку і даїшника, з котрим вам довелось спілкуватись цими днями. Я маю на увазі міліцію як державну машину.

Ось кілька положень профільного міліцейського закону.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про міліцію

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міліція в Україні

Міліція в Україні – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Стаття 2. Основні завдання міліції

Основними завданнями міліції є:
– забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
– запобігання правопорушенням та їх припинення;
– охорона і забезпечення громадського порядку;
– виявлення кримінальних правопорушень;
– участь у розкритті кримінальних правопорушень та розшуку осіб, які їх вчинили, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством;
– забезпечення безпеки дорожнього руху;
– захист власності від злочинних та кримінально протиправних посягань;
– виконання адміністративних стягнень;
– участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.

Стаття 3. Принципи діяльності міліції

Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.
Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення.

Стаття 4. Правова основа діяльності міліції

Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.

Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян

Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов’язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.
Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.
Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого.

Поки що досить. Ну тепер можна і про Врадіївку та Первомайськ згадати. І порівняти.

Якось так.

Четверть миллиона людей в погонах.
Четверть миллиона жирных мужиков – с брюхом и щеками, свисающими на плечи.
Четверть миллиона потенциальных (и реальных) воров, насильников, палачей и убийц.
Четверть миллиона дармоедов и взяточников.
Четверть миллиона полуграмотных полу-людей.
Четверть миллиона кумовьев и сыночков.
Четверть миллиона варваров.
Четверть миллиона рыл и ртов, жрущих из наших рук.
Мусор.
Мусор страны моей у меня под ногами.

Advertisements