Кабінет міністрів України постановою від 27 січня затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею.

Так, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб – Bb, Вв – Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ – Gg, Дд – Dd, Ее – Eе, Єє – Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж – сполученням Zh zh, Зз – Zz, Ии – Yy, ІІ – Ii, Її – сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй – Y (на початку слова), i (в інших позиціях).

Бува Кк передається латинською Kk, Лл – Ll, Мм – Mm, Нн – Nn, Оо – Oo, Пп – Pp, Рр – Rr, Сс – Ss, Тт – Tt, Уу – Uu, Фф – Ff, ХХ – Kh kh, Цц – сполученням Ts ts, Чч – сполученням Ch ch, Шш – сполученням Sh sh, Щщ – сполученням Shch shch, Юю – сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя – сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).

Відтепер буквосполучення “зг” офіційно передається латиницею як “zgh”, на відміну від “zh”, що відповідає українській букві “ж”.

Що ж стосується м’якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

Укр.алфавіт Латиниця Позиція у слові Приклади написання . укр.мовою латиницею
Аа Aа Алушта,Андрій/Alushta, Andrii
Бб Bb Борщагівка, Борисенко/Вorshchahivkа,
. Borysenko
Вв Vv Вінниця
Володимир Vinnytsia
Volodymyr
Гг Hh Гадяч
Богдан
Згурський Hadiach
Bohdan
Zghurskyi
Ґґ Gg Ґалаґан
Ґорґани Galagan
Gorgany
Дд Dd Донецьк
Дмитро Donetsk
Dmytro
Ее Eе Рівне
Олег
Есмань Rivne
Oleh
Esman
Єє Ye
ie на початку слова
в інших позиціях Єнакієве
Гаєвич
Короп’є Yenakiieve
Haievych
Koropie
Жж Zh zh Житомир
Жанна
Жежелів Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv
Зз Zz Закарпаття
Казимирчук Zakarpattia
Kazymyrchuk
Ии Yy Медвин
Михайленко Medvyn
Mykhailenko
Іі Ii Іванків
Іващенко Ivankiv
Ivashchenko
Її Yi
i на початку слова
в інших позиціях Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне Yizhakevych
Kadyivka
Marine
Йй Y
i на початку слова
в інших позиціях Йосипівка
Стрий
Олексій Yosypivka
Stryi
Oleksii
Кк Kk Київ
Коваленко Kyiv
Kovalenko
Лл Ll Лебедин
Леонід Lebedyn
Leonid
Мм Mm Миколаїв
Маринич Mykolaiv
Marynych
Нн Nn Ніжин
Наталія Nizhyn
Nataliіa
Оо Oo Одеса
Онищенко Odesa
Onyshchenko
Пп Pp Полтава
Петро Poltava
Petro
Рр Rr Решетилівка
Рибчинськй Reshetylivka
Rybchynskyi
Сс Ss Суми
Соломія Sumy
Solomiia
Тт Tt Тернопіль
Троць Ternopil
Trots
Уу Uu Ужгород
Уляна Uzhhorod
Uliana
Фф Ff Фастів
Філіпчук Fastiv
Filipchuk
Хх Kh kh Харків
Христина Kharkiv
Khrystyna
Цц Ts ts Біла Церква
Стеценко Bila Tserkva
Stetsenko
Чч Ch ch Чернівці
Шевченко Chernivtsi
Shevchenko
Шш Sh sh Шостка
Кишеньки Shostka
Kyshenky
Щщ Shch shch Щербухи
Гоща
Гаращенко Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko
Юю Yu
іu на початку слова
в інших позиціях Юрій
Корюківка Yurii
Koriukivka
Яя Ya
ia на початку слова
в інших позиціях Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia
_________

Advertisements